Każda pojedyncza informacja jest sygnałem i impulsem do podjęcia jakichś działań. Niekiedy jednak, a z reguły jest to działanie bardzo częste, informacji jest bardzo wiele i niestety, jedynym działaniem, które może nam pomóc w odnajdywaniu potrzebnych nam wiadomości, jest wpychanie ich w systematyczne i systematyzujące katalogi. Te dwa sformułowania, czyli systematyczne i systematyzujące są użyte celowo obok siebie, ponieważ w dużej mierze nie pokrywają się one ze sobą ani w kwestii zastosowania ani w kwestii zapotrzebowania.

Systematyczne oznaczają, że informacje do nich wprowadzane muszą być systematycznie, a więc w nawiązaniu do jakiegoś schematu i oparte na chronologii. Systematyzujące oznacza, że katalogi wypierają w swoim założeniu wszelkie zabałaganienie merytoryczne, a zatem przeciwdziałają przypisaniu Czytaj dalej